Vova đánh bạn

Bố : Tại sao con đánh bạn? Con có biết lớn đánh nhỏ là hèn không?
Vova: Thế sao bố lại đánh con?
Bố : ấp úng ??!!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận