Vợ tôi đang lừa dối tôi👆

T

èo nói chuyện với bạn giọng hậm hực:

– Vợ tôi đang lừa dối tôi.
– Làm sao anh biết?
– Tối hôm nọ cô ấy không về nhà. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời rằng đã ngủ ở nhà Lan, cô bạn thân nhất của cô ấy.
– Thế thì sao?
– Cô ấy nói dối. Chính tôi mới ngủ ở nhà Lan tối hôm đó👆
Vợ tôi đang lừa dối tôi👆

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by minababy.net DMCA.com Protection Status