Vợ Tèo đã tìm ra cách@

Trong bữa ăn, vợ nói với Tèo: – Em có cách bán cái kèn cũ nhà mình với giá cao. – Bằng cách nào? – Anh để em thổi vài hôm tự khắc hàng xóm sẽ góp tiền mua.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận