Vợ chồng Tèo đi du lịch☺

Hai vợ chồng Tèo ngồi trên máy bay đi du lịch.
– Anh biết không, anh yêu – bỗng người vợ nói – hình như em quên rút bàn là ở nhà.
– Ðừng lo, em yêu, – Tèo đáp – Anh cũng quên không tắt vòi nước trong buồng tắm☺

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận