Viết thư cho chồng☺

Vợ Tèo viết thư cho chồng:Mặt trời lủng lẳng. Em nằm thẳng cẳng. Trên chiếc giường mây. Em cầm cây bút. Chấm chấm mút mút. Viết thư cho anh: “Hỡi anh thân yêu. Từ ngày anh đi. Ở nhà vắng vẻ. Con chó nó đẻ. Nó đẻ 4 con. Mặt nó tròn tròn. Giống anh như đúc”.
Viết thư cho chồng☺

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by onlineenglish4u.com DMCA.com Protection Status