Ví dụ khác @

 Trong giờ học, cô giáo hỏi một em học sinh:

– Tèo, em hãy cho cô biết một ví dụ về tỷ lệ nghịch?

Tèo đứng lên trả lời cô:

– Thưa cô, chống tham nhũng chừng nào thì tham nhũng nhiều chừng đó!

Cô giáo nghe Tèo trả lời liền nói:

– Câu ví dụ này cô không tính, em hãy lấy câu ví dụ khác đi nhé!

Tèo lại trả lời cô:

– Thưa cô, một người làm quan cả họ được nhờ, còn cả họ làm quan thì cả huyện đều nghèo ạ!

Cô giáo nghe Tèo trả lời liền nói:

– Câu ví dụ này cô cũng không tính, em hãy lấy câu ví dụ khác đi!

Tèo lại trả lời cô:

– Thưa cô, nhà của cán bộ ngày càng giàu, thì nhà của dân càng nghèo cô ạ!

Cô giáo lại nói với Tèo:

– Câu ví dụ này cũng không được, em nên lấy câu ví dụ khác nhé…

Tèo lại tiếp tục trả lời cô:

– Thưa cô, mặt đường càng mỏng, thì mặt cán bộ càng dầy ra cô ơi…

Cô giáo nghe xong nói với Tèo:

– Thôi được rồi, em giỏi lắm em hãy ngồi xuống đi, em mà nói càng dài thì sự nghiệp của cô càng ngắn đấy…

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận