Ví dụ khác @

 Trong giờ học, cô giáo hỏi một em học sinh:

– Tèo, em hãy cho cô biết một ví dụ về tỷ lệ nghịch?

Tèo đứng lên trả lời cô:

– Thưa cô, chống tham nhũng chừng nào thì tham nhũng nhiều chừng đó!

Cô giáo nghe Tèo trả lời liền nói:

– Câu ví dụ này cô không tính, em hãy lấy câu ví dụ khác đi nhé!

Tèo lại trả lời cô:

– Thưa cô, một người làm quan cả họ được nhờ, còn cả họ làm quan thì cả huyện đều nghèo ạ!

Cô giáo nghe Tèo trả lời liền nói:

– Câu ví dụ này cô cũng không tính, em hãy lấy câu ví dụ khác đi!

Tèo lại trả lời cô:

– Thưa cô, nhà của cán bộ ngày càng giàu, thì nhà của dân càng nghèo cô ạ!

Cô giáo lại nói với Tèo:

– Câu ví dụ này cũng không được, em nên lấy câu ví dụ khác nhé…

Tèo lại tiếp tục trả lời cô:

– Thưa cô, mặt đường càng mỏng, thì mặt cán bộ càng dầy ra cô ơi…

Cô giáo nghe xong nói với Tèo:

– Thôi được rồi, em giỏi lắm em hãy ngồi xuống đi, em mà nói càng dài thì sự nghiệp của cô càng ngắn đấy…

Ví dụ khác @

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by thuyetphap.net DMCA.com Protection Status