Về nhà ngay☺

Tèo đang ngồj với bạn gái, điện thoại reo.
-K pít thằng nào gọi a nhỉ. Alôpikátxônát!
-Mày đang ở đâu đấy
-Tao đang ở trên mặt đất! Mày là thằng nào
-Tao là thằng bố mày.Về nhà ngay☺☺

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận