Ve của ai?

Trên một chuyến tàu điện, có hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau. Con chó của một bà leo lên người bà kia.

-Xin bà vui lòng đem con chó của bà ra khỏi đùi thôi, tôi nghĩ mấy con ve đang bò lên chân tôi.

Bà kia la lên:

-Xuống ngay, Lucky! Bà này có ve đấy.

Ve của ai?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by truyenchuhay.com DMCA.com Protection Status