Vào nhà đi anh☺

Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đằng xa
Em là cô chuột ,vào nhà đi anh☺

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận