Uống nước nhớ…

Rate this post

– Thầy: Uống nước nhớ gì, em nào biết!
– Quỳnh: Dạ thưa thầy, uống nước kẻ trồng cây!
– Thầy: Sao lại uống nước nhớ kẻ trồng cây?
– Quỳnh: Dạ , vì em uống nước dừa mà thầy!

Uống nước nhớ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status