Ước mơ

– Quỷnh: Sao bà hay vẽ vậy?
– Mắm: Mỗi bức vẽ là 1 ước mơ của tôi…
– Quỷnh lật đật mấy bức tranh xem và thốt lên: Ồ! “ước mơ” của bà nhem nhuốc và khó hiểu quá!
– Mắm: Hứ!Hứ! Cái…gì???

Ước mơ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by baohiemtot.com DMCA.com Protection Status