Tỷ lệ nghịch👆

Theo tiến sỹ kinh tế học (đoạt giải Nobel kinh tế học) thì:
“Chiều cao cơ thể trong tư thế làm việc với tiền lương” Ví dụ:
– Anh công nhân đứng máy làm việc, lương: 200USD/Tháng
– Anh chuyên viên IT ngồi làm việc trên máy tính: lương 400USD/Tháng
– Người mẫu, nằm làm việc: lương 2,000USD/đêm👩
 

Tỷ lệ nghịch👆

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by tinhthuc.com DMCA.com Protection Status