Tưởng tượng phong phú@

 Vài tuần sau khi Tèo được nhận vào làm việc, anh ta bị gọi lên phòng nhân sự.

– Thế này là thế nào? – viên quản lý hỏi – Tại sao khi nộp hồ sơ vào công ty, anh lại khai là anh có 5 năm kinh nghiệm? Bây giờ chúng tôi mới phát hiện ra anh chưa từng làm công việc này bao giờ.

Tèo trả lời:

– Ô hay, thưa ngài, thế chẳng phải là trong thông báo tuyển dụng, các ông đã nói là cần người có óc tưởng tượng phong phú là gì?

Tưởng tượng phong phú@

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by kienthucsong.com DMCA.com Protection Status