Tưởng thoát

Một nhà thám hiểm người Anh bị bộ tộc ăn thịt người bắt được. Anh ta đang kinh hãi nhìn mọi người sắp sửa làm thịt mình thì bỗng dưng có một cô gái đi tới, nói tiếng Anh rất sõi:
– Ông tên gì?
– Peter – nhà thám hiểm trả lời đầy hy vọng.
– Ông có thể vui lòng đánh vần từng chữ được không?
– P-E-T-E-R – nhà thám hiểm càng khấp khởi.
– Cảm ơn ông, tôi phải viết tên này vào thực đơn ngay hôm nay.

cuoi.xitrum.net

Tưởng thoát

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by cây.vn DMCA.com Protection Status