Trớt quớt

Rate this post

Một người đàn ông đang trên đường về nhà thì trông thấy một đám tang.
Ông ta lại gần và hỏi một người đang tham dự đám tang đó :
– Ai vừa mới chết vậy ?
Người đó rĩ tai ông :
– Người nằm trong hòm đấy.

Trớt quớt

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

Powered by Blog kế toán

DMCA.com Protection Status