Trò chơi người lớn

Rate this post

Vova và tro chơi người lớn

Vova chạy lai hỏi mẹ:
Mẹ ơi, trẻ con có sinh em bé được không?
– Không.
Nó liền quay sang nói voi Natasa:
– Đấy mà …… tớ đã nói mà cậu cứ lo, mình chơi tiếp trò đó đi.

Truyện khác:

  • Số đẹp.
  • Toàn thế giới
Trò chơi người lớn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status