Trắng và đen

Tân sang chơi nhà Tài
– Tân hỏi: Này Tài ơi! Sao chị của cậu trắng thế?
– Tài nói: À! thế mà cũng không biết. Tại chị ấy ít ra khỏi nhà nên mới trắng như thế.
– Tân nói: Không dám đâu! Thế sao con “heo mọi” nhà cậu đấy, nó ở trong nhà suốt ngày mà sao nó đen thui thế chứ?
– Tài: Ới trời!?

Trắng và đen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by nhacphatgiao.com DMCA.com Protection Status