Trách nhiệm

Rate this post

Dòng chữ được đọc trên tàu của Hải quân Mỹ, “Trách nhiệm của Chúa là tha thứ cho Bin Laden…Trách nhiệm của chúng ta là dàn xếp buổi gặp mặt..!!”

Trách nhiệm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status