Trách nhiệm

Dòng chữ được đọc trên tàu của Hải quân Mỹ, “Trách nhiệm của Chúa là tha thứ cho Bin Laden…Trách nhiệm của chúng ta là dàn xếp buổi gặp mặt..!!”

Trách nhiệm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by veganvn.com DMCA.com Protection Status