TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ [TRUYỆN CƯỜI TRẺ EM]

TRUYỆN CƯỜI VÔ ĐỐIChồng bàn với vợ:

– Anh đặt lên bàn ba thứ để xem con mình sẽ lấy thứ gì. Nếu nó lấy tờ 100 USD, tương lai nó sẽ là nhà tài chính.Nếu lấy cây viết, nó sẽ là nhà văn, còn nếu cầm quyển kinh thì nósẽ làm linh mục.

Lát sau, cậu con vào phòng vớ cả ba thứ rồi chạyra ngoài. Trong khi vợ còn đần mặt trước tình huống bất ngờ, chồng lẩm bẩm:

– Phương án thứ tư…

Vợ sốt ruột hỏi:

– Là sao hở anh?

Anh chồng trả lời:

– Là ăn cướp chứ còn sao nữa!


TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ [TRUYỆN CƯỜI TRẺ EM]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by iphongthuy.net DMCA.com Protection Status