Tổng hợp

Lời kêu gọi kháng chiến chống ngày 8/3@

Hỡi anh em. Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách anh hùng. Thưa anh em. Có […]

Những câu nói hài hước nhất năm qua@

  •Nói tiếng anh như gió, gặp từ khó ta … bắn sang tiếng Việt. • Học, học nữa, học mãi, đúp… học tiếp!!! • Học, học nữa, hộc máu. • Xăng … có thể cạn, lốp … có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì khôngbao giờ thay đổi. • Nhìn thẳng mặt […]

Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam@

Sao nó bảo không đến? Sao bảo nó không đến?Sao không đến bảo nó?Sao nó không bảo đến?Sao? Ðến bảo nó không?Sao? Bảo nó đến không?Nó đến, sao không bảo?Nó đến, không bảo sao?Nó đến bảo không sao.Nó bảo sao không đến?Nó đến, bảo sao không?Nó bảo đến không sao.Nó bảo không đến sao?Nó không […]

Hợp đồng tình yêu@

Cộng hoà ……………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG TÌNH YÊUHôm nay ngày … /……./…….Tại ……………………………. Hà Nội Chúng tôi gồm:Anh : ………………………………………….. ………………………………………….. ……………Sinh ngày: ………………………………………….. ………………………………………….. …..Địa chỉ: ………………………………………….. ………………………………………….. ……….Số điện thoại: ………………………………………….. …………………………………………Hiện làm việc tại:…………………………………….. .. ………………………………………..(sau đây đc gọi là bên A) Chị :…………………………………………. ………………………………………….. […]

Scroll to top

DMCA.com Protection Status