Tôi thích mứt hơn cả☺

Trêkhốp là nhà văn Nga nổi tiếng. Một hôm, có ba bà quý tộc đến thăm nhà văn. Ba bà thi nhau khoe mình là người am hiểu các vấn đề to lớn. Nhà văn theo phép lịch sử vẫn vui lòng nghe. Nói chán, một bà bỗng hỏi Trêkhốp:
– Hi Lạp và Thổ Nhỉ Kỳ, ông thích bên nào hơn?
Trêkhốp nheo mắt hóm hỉnh trả lời:
– Tôi thích mứt hơn cả ..!
Lập tức ba bà lại thi nhau nói về các loại mứt. Khi ra về, các bà con hẹn lần sau đến chơi, mang biếu nhà văn những lọ mứt do chính tay mình làm ra☺☺
Tôi thích mứt hơn cả☺

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by medocsach.com DMCA.com Protection Status