Tội lỗi

Một cha xứ tâu với cha bề trên: Thưa đức cham tôi đã chửi bậy

_ Thế làm sao mà chửi?

_Tôi đi đánh gôn

_ Vì thế mà chửi à?

_ Ko, tôi đánh 1 cú rất đẹp. Nhưng tự nhiên bóng trúng phải con chim

_ Vì thế mà chửi à?

_Ko, quả bóng bắn sang hướng khác, đập vào tảng đá

_ Vì thế mà chửi à?

_Ko, quả bóng đập vào tảng đá, lăn đến cách lỗ 1 cm thì dừng lại

_ Ô, đ mẹ, thế là đ đánh trúng à?

Tội lỗi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by taichinh4u.net DMCA.com Protection Status