Toàn thế giới

Rate this post

Vova đang đi trong hành lang của trưởng, trên tay cầm theo quả địa cầu thì gặp cô giáo:
Cô giáo: Vova em đi đâu thế?
Vova: thưa cô em đi vệ sinh.

Cô giáo: thế em mang theo quả địa cầu làm gì?
Vova: cô có biết cảm giác sung sướng thế nào khi đi…. lên toàn thế giới không.
Cô giáo: ????
Truyện khác:

  • Kiểm tra miệng
Toàn thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status