Tỏa sáng trên sân khấu

Hai bạn nhỏ nói chuyện với nhau :
– Bố tớ là thành viên của đoàn cải lương tỉnh đấy.
– Bố cậu làm việc gì trong đoàn?
– Tài năng của bố tớ đêm đêm tỏa sáng trên sân khấu.
– Thế à, bố cậu thường đóng vai gì?
– Điều khiển ánh sáng.
– !!!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận