Tình yêu

Cũng may

– Thính: Ê , Trâm, em bạn vừa té trên cây ổi đấy! – Trâm (cuống quýt): Thế cây ổi ở cạnh vườn hoa hay ở mảnh đất trống ? – Thính: Thì cây ổi ở mảnh đất trống – Trâm (thở phào): Thế thì may quá , nó ko làm gãy cây hoa hồng […]

Đố

Đang trên đường, cận thị đuổi theo sáng mắt. – CT (Vỗ vai): Này, hình như em gái ông nó thinh thích tôi hay sao ấy. Hôm qua nó cứ đứng ở dưới cửa sổ cầm khăn vẫy tôi mãi. – SM: Thế nó cầm khăn màu gì? – CT: Màu đen – SM: Tốt, […]

Scroll to top

DMCA.com Protection Status