Tin tốt

Ông bác sĩ đưa Dan vào phòng và nói, “Dan, tôi có một tin tốt và tin xấu.”

Dan nói, “Cho tôi biết tin tốt.”

“Người ta sẽ lấy tên của anh để đặt cho một căn bệnh.”

Tin tốt

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by webgiamgia.com DMCA.com Protection Status