Tiêu diệt hết lũ chúng nó👆

Giảng xong bài kinh về lòng vị tha, sư thày hỏi, ai trong số các phật tử sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Tất cả mọi người đều đưa tay lên trừ một ông lão ngồi bên dưới.
– Chẳng lẽ cụ không thể tha thứ cho kẻ thù của mình ư?
– Tôi không có kẻ thù.
– Thật là đức độ. Thế cụ bao nhiêu tuổi rồi?
– 90 tuổi. 
– Cụ hãy cho mọi người biết bí quyết sống đến 90 tuổi, mà không có một kẻ thù nào. 
Ông lão cao giọng nói: 
– Chỉ có một cách là phải tiêu diệt hết lũ chúng nó mà thôi👆
Tiêu diệt hết lũ chúng nó👆

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by dichvuketoanvn.com DMCA.com Protection Status