Rate this post

Miền Bắc gọi HÀNG 

Miền Nam kêu QUÁN 

Miền Bắc gọi CỐC

Miền Nam kêu LY

Miền Nam nói CHI

miền Bắc bảo TRẢ

Miền Nam kêu MÁ 

Miền Bắc MẸ ơi

Miền Bắc bảo NHANH

Miền Nam kêu LẸ

Miền Bắc bảo BÉ 

Miền Nam kêu NHỎ

Miền Nam kêu UỔNG

Miền Bắc nói PHÍ

Miền Bắc nhiều TÝ

Miền Nam nhiều TÈO

Miền Bắc nói TRÈO

Miền Nam bảo LEO

Miền Nam nói XÀI

Miền Bắc bảo TIÊU

Miền Bắc nói YÊU

Miền Nam THƯƠNG lắm

Miền Nam CẮM quán

Miền Bắc NỢ tiền

Miền Bắc bảo ĐIÊN 

Đồ KHÙNG Nam nói

Miền Nam kêu ÓI 

Miền Bắc nói NÔN

Miền Bắc khen KHÔN

Miền Nam LANH lắm

Miền Nam đi SẮM 

Miền Bắc đi MUA

Miền Bắc nói MÙ

Miền Nam kêu ĐUI

Miền Nam kêu ĐEN THUI

Miền Bắc bảo ĐEN SÌ

Miền Nam nói KỲ

Miền Bắc bảo LẠ

Miền Bắc gọi ANH CẢ

Miền Nam kêu ANH HAI

Miền Bắc nói có THAI

Miền Nam gọi có BẦU

Miền Bắc gọi CHÚNG MÀY

Miền Nam kêu TỤI BAY

Miền Bắc bảo SAY

Miền Nam kêu XỈN

Miền Nam kêu SỊN 

Miền Bắc bảo TỐT

Miền Bắc bảo DỐT

Miền Nam nói NGU

Miền Nam nói HÙ

Miền Bắc bảo DỌA

Miền Nam nói DẠ 

Miền Bắc bảo VÂNG

Bắc nói THẸN THÙNG

Nam kêu MẮC CỠ

Miền Nam bảo DỞ

Bắc bảo KHÔNG HAY(không ngon)

Miền Bắc bảo MAY

Miền Nam HÊN quá

Miền Bắc nói QUẢ

Miền Nam kêu TRÁI

Miền Nam nói VÁI

Miền Bắc LẠY mày

Miền Bắc bảo VAY

Miền Nam kêu MƯỢN

Miền Bắc LÀM MƯỚN

Miền Nam Ở ĐỢ 

Miền Nam nói VỚ

Miền Bắc TẤT chân

Miền Bắc QUẦN ĐÙI

Miền Nam XÀ LỎN

Miền Bắc MUA SẮM

Miền Nam MUA ĐỒ

Miền Nam gọi BỒ

Miền Bắc NGƯỜI YÊU

Bắc nói ngày KIA

Nam kêu ngày MỐT

Miền Bắc RẤT TỐT

Miền Nam CỰC KỲ

Miền Bắc bảo KY

Miền Nam nói KẸO

Miền Bắc bảo SẸO

THẸO tiếng miền Nam

Miền Bắc bảo GẦY

Miền Nam kêu ỐM

Miền Bắc nói TỐN

Miền Nam bảo HAO

Miền Bắc HỎI SAO ?

Miền Nam CHI VẬY ?

Miền Nam HẾT SẢY

Miền Bắc HẾT Ý

Miền Bắc gọi VÍ

BÓP tiếng miền Nam

Miền Nam nói HAM

Miền Bắc bảo THÍCH

Bắc nói MẤT TÍCH

Nam kêu MẤT TIÊU

Bắc nói TỰ KIÊU

Nam kêu KÊNH KIỆU 

Miền Bắc nói GÓP

Miền Nam kêu CHUNG

Miền Nam kêu MÙNG

MÀN là tiếng Bắc 

Miền nam trái TẮC

Miền Bắc QUẤT xanh

Bắc nói HIỀN LÀNH

Nam kêu HIỀN KHÔ

Miền Nam bảo VÔ

miền Bắc nói VÀO

Miền Bắc bảo KHAO

Miền Nam kêu ĐÃI

Miền Bắc bảo ĐƯA

Miền Nam kêu RƯỚC

Nam nói có PHƯỚC

Có PHÚC Bắc mình

Miền bắc bảo XINH

Miền nam kêu ĐẸP

Miền nam kêu HÔI

Miền bắc nói THỐI

Miền bắc TỐI ĐEN 

Miền nam TỐI THUI

Miền nam kêu HỐI

Miền bắc GIỤC nhanh

Miền bắc bảo PHANH (xe)

Miền nam kêu THẮNG

Miền bắc nói MẮNG

Miền nam bảo LA

…..

Tiếng hai miề[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

Powered by tài chính đầu tư

DMCA.com Protection Status