Tiền lương tháng thứ 13 của Tèo@

 Giám đốc của công ty , cuối năm tự mình xuống xưởng sản xuất để thị sát tình hình công việc.

Đến nơi, ông thấy tất cả mọi người đều làm việc hết sức siêng năng, chăm chỉ.

Duy nhất ,chỉ có một anh chàng còn trẻ, đứng vòng tay, dựa lưng vào tường và huýt sáo.

…………

Thấy vậy, ông giám đốc bực lắm, bèn hỏi:

– Mỗi tháng anh nhận lương bao nhiêu?.

Anh chàng trả lời tỉnh queo:

– Dạ! 8 triệu 800 ngàn .

Nghe xong, ông giám đốc rút ví, lấy ra 6 triệu 800 ngàn đồng, đặt vào tay anh ta rồi nói:

– Cầm lấy số tiền này và biến đi, đừng bao giờ đặt chân đến đây nữa.

Lát sau, ông giám đốc vẫn còn rất bực, nên kêu quản đốc của xưởng vào hỏi:

– Cái thằng mà tôi vừa đuổi ấy, nó làm ở bộ phận nào vậy????.

Tay quản đốc rụt rè ấp a ấp úng:

– Dạ… Dạ! …Nó là… thằng Tèo giao cơm hộp cho xưởng của ta đấy ạ. 

Tiền lương tháng thứ 13 của Tèo@

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by chudaibi.net DMCA.com Protection Status