Tiếc quá

Nhiếp ảnh gia chụp hết pô này đến pô khác cảnh hoàng hôn trên sông. Chợt một em bé chạy đến hốt hoảng báo:

– Anh ơi, có người sắp chết đuối!

– Thế à, tiếc quá, hết mất phim rồi.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận