Thu …điếu☺

Cô : Tèo đọc thuộc lòng bài THU ĐIẾU cho cô?
Tèo : Dạ…..
Điếu cày lạnh lẽo nước trong veo
Một lão già kia bé tẻo teo
Châm lửa đo mồm đang định hút
Vợ ra THU ĐIẾU vứt bay vèo
Cô: ???

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận