Thò đầu ra cửa sổ.

Cô giáo vào lên lớp không thấy Nana đâu liền hỏi Vova:
– Nanat đâu rồi?
– Thưa cô em và Nana thi xem ai thò đầu ra cửa sổ nhiều hơn và

cuối cùng bạn
ấy đã thắng ạ!!

Thò đầu ra cửa sổ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by ketoantienluong.com DMCA.com Protection Status