Thơ của vợ chồng Tèo@

Cưới nhau được chừng 1 năm. Đột nhiên có ngày vợ hỏi Tèo:

-Từ ngày cưới em tới giờ, a đã ngủ với cô nào chưa ?

-Thề có trời cao chứng giám, chưa bao giờ. Mà em cũng biết đấy, hàng ngày cứ 10g tối là anh có mặt ở nhà rồi.

  Còn non và xanh lắm , vợ ơi:

“Lấy chồng là phải yêu chồng

Chồng cũng yêu vợ là không ngán gì”.

-Vợ Tèo: “ Chưa chồng đời buồn như chó cắn

Lấy chồng rồi thà bị chó cắn còn hơn”.

Thơ của vợ chồng Tèo@

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by top10congty.com DMCA.com Protection Status