Thiết đãi

– Lan: Chị vừa thiết đãi các bạn em món chè do chính tay chị nấu đấy!
– Hồng: Thiệt thế hả chị ?
– Lan: Thế thì từ nay chúng sẽ ko dám đến nhà ta đâu!
– Hồng: Hả!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận