Thà là…

Thà là số không hoàn toàn còn hơn là một số âm.
Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.
Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền👆

Thà là…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by phaphay.com DMCA.com Protection Status