Thà là…

Thà là số không hoàn toàn còn hơn là một số âm.
Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.
Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền👆

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận