TÈO VÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ

Một Người bà đến gặp Tèo và hỏi chế độ đa thê khác với đa phu như thế nào. Tèo lấy 1 cái ấm và năm cái chén đặt ra trước mặt nàng, rồi nói: – Chế độ đa thê như Ta Rót trà từ ấm vào năm chén trà. Hợp lý không? – Hợp lý – người đàn bà đồng ý. Tèo lại lấy 5 ấm trà rồi bảo: – Còn chế độ đa phu như ta lấy 5 ấm trà rót vào một chén này. Trà chảy hết ra ngoài. Hợp lý không? Người đàn bà vào bếp và bê ra một cái bát to .Rồi rót nước từ năm ấm trà vào bát. Mới được một nửa bát thôi. Xong quay sang hỏi Tèo: – Hợp lý không? Tèo ngồi đơ ra không còn nói được gì. Các đệ tử phải gọi xe cấp cứu đưa ngài vào bệnh viện.

TÈO VÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by meosuckhoe.net DMCA.com Protection Status