Tèo thử rượu

Trong một hãng rượu tại Napa Valley, California, một chuyên viên thử rượu vừa qua đời. Chủ hãng đăng báo để kiếm người thay thế, Teo du say cung den thu viec. Chủ hãng muốn tống cổ anh ta đi, nhưng vẫn muốn thử tài xem sao. Ông ngoắc tay và cô hầu bàn mang ra một ly rượu. Anh chàng say rượu cầm ly uống cạn và nói: “Rượu vang đỏ loại Muscat, ba tuổi, trồng ở miền bắc của Napa Valley, được chứa trong thùng thép.” Chủ hãng tuyên bố: ” Đúng thế.” Lại ra hiệu cho cô hầu bàn mang ra một ly rượu khác. Anh chàng say rượu nâng ly lên, uống cạn, lè nhè nói: “Rượu vang đỏ, Cabernet, tám năm, trồng tại phía tây nam của Napa Valley, được chứa trong thùng gỗ sồi.” Chủ hãng phục lăn, ông nháy mắt cho cô thư ký để ngầm ra hiệu. Cô thư ký bưng ra một ly nước tiểu. Gã say rượu mắt nhắm mắt mở, nâng ly uống cạn. Uống xong gã lè nhè nói: “Tóc vàng, 26 tuổi, mang thai ba tháng … Nếu không cho tôi việc làm, tôi sẽ nói toạc tên bố đứa bé” Chủ hãng kêu anh ta vào: “Thôi mai mày đi làm nhé !…

Tèo thử rượu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by ketoanthuevn.com DMCA.com Protection Status