Tèo thi vấn đáp☺

Trong 1 cuộc thi vấn đáp:
GV: Trên 1 máy bay có 500 cục gạch,
rơi 1 cục hỏi còn mấy cục?
Tèo: Dễ quá! 499 cục
.
GV: Làm thế nào trong 3 bước bỏ đc
con voi vào tủ lạnh?
Tèo: B1: mở tủ lanh B2: nhét con voi vào
B3:đóng tủ lạnh
.
GV: Thế trong 4 bước, làm sao để nhé con hươu cao cổ vào tủ lạnh?
Tèo: B1:mở tủ lạnh B2: lôi con voi ra
B3:nhét con hươu vào B4:đóng tủ lạnh
.
GV: Tốt! thế trong cuộc họp đầy đủ các loại muôn thú trên thiên đình thì sao vẫn thiếu 1 con?
Tèo: Thiếu con hươu cao cổ đang bị nhốt
trong tủ lạnh
.
GV: Thế sao trong 1 con sông đầy cá
sấu mà bà lão đi qua vẫn ko bị ăn thịt?
Tèo: Vì cá sấu đi họp trên thiên đình hết
rồi
.
GV: Một bà lão đi qua cầu, tự dưng bà ta lăn ra chết. Hỏi tại sao bà ta chết?
Tèo: Bà ta bị đột quỵ thì phải…
.
GV: Sai! bà ta bị cục gạch trên máy bay
rơi trúng đầu chết. Tèo -Cậu bị loại! Người
tiếp theo☝
Tèo thi vấn đáp☺

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by chudaibi.net DMCA.com Protection Status