Tèo tập phát âm

Để giúp Tèo sửa tập phát âm “L” sai thành “N”. Cô giáo bắt cậu tập đọc và thuộc lòng câu: “Cụ Lý lên chợ làng mua lòng lợn luộc”.
Một tuần sau, cô kiểm tra và khen :
– Giỏi lắm . Em phát âm đúng rồi đấy . Có khó khăn gì đâu.
– Thưa cô, câu này đọc mãi cũng quen, chứ những câu nạ, nắm núc nó cứ nàm sao ấy !

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận