Tèo tập nói lái, nói ngược @

– Nghệ sĩ tránh ăn cá kho vì sợ khó ca.

– Người gian không thích sấm, người dâm không thích sáng.

– Làm dấm thì chua mà làm chúa thì dâm.

– Người nhiều mộng vào đời để rồi mời nhiều người vào động….

– Nhà vua khi ngồi trên ngai là khi ngài trên ngôi.

– Không nên giỡn quá lố trong ngày giỗ quá lớn.

– Có những người chỉ đi mưa mà chưa đi Mỹ.

– Các cô thích anh chàng ngông mà không thích anh chồng ngang.

– Da nhăn thì kéo, da nhéo thì căng.

–  Tham nhũng sống trên thảm nhung và mọi người giành nhau làm giàu nhanh.

– Cây sầu đông mọc ở đồng sâu hay ở đầu sông.

– Say để đỡ nhớ ngày xưa và đỡ ngứa nhờ say.

– Chơi hụi thì chết Chơi hết thì trụi.

– Người lao động bao giờ cũng thiệt thòi so với người linh động, thí dụ như:

– Người lao động cầu kinh còn người linh động cầu cao.

– Người lao động làm lính còn người linh động làm láo.

– Người lao động hay bịnh còn người linh động hay bạo.

– Người lao động cầm đinh còn người linh động cầm đao.

– Tình em theo đám mây đen vì mình em theo đám Tây đen.

– Không phải ăn cơm chay là thành thiền và ăn cơm chiên là thành thày.

– Người già ngồi câu còn người giầu ngồi ca.

– Nhiều người năng làm việc thiện mà không thiên làm việc nặng.

– Cái gì thẳng thì không cong còn cái gì thỏng thì không căng.

– Tình chan chứa là tình chưa chán.

– Nhiều cô gái ngây thơ ôm mộng ban đầu để rồi ôm bầu đang mộng.

– Từ đâu có chữ đầu tư?

– Đàn ông có người trên răng dưới dế và có người trên dê dưới rắn.

– Thà ăn cháo với muối còn hơn ăn chuối với máu.

– Điếc không sợ súng mà Đúng không sợ xiết.

– Người có lông mép thường có mông lép.

– Có nhiều người Mỹ lai gốc Á hơn người Mã Lai gốc Ý.

– Vợ chồng vô sinh khi vợ đã tắt đường kinh hay chồng đã cắt đường tinh

– Thầy tu thù Tây vì thằng Tây giết thầy tăng.

– Chuyện đau lòng nghĩ đến lại long đầu.

– Tâm không đầy như Tây không Đầm.

– Củ không đứng vì cứng không đủ

– Người Bắc nói “đang đi trên đường” thì người Nam nói “đương đi trên đàng”

– Người Bắc nói “hợp nhãn” thì người Nam nói “hạp nhỡn”

– Người đầy bạo tính thích người tình bạo đấy.

– Người bí ẩn thường có ý bẩn

– Có thánh tâm thì không có tánh thâm

– Lời tạ từ của lính trong lời tự tình của lá

– Dù chết không tấm hình nhưng tình không chấm hết…

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận