Tèo dạy vẹt 👆

Tèo vừa mua một con vẹt ngoài chợ, hí hửng dạy nó tập nói.
Tèo: tôi biết nói. Con vẹt: tôi biết nói tôi biết nói.
Tèo: Tôi biết đi. Con vẹt: tôi biết đi tôi biết đi.
Tèo: tôi biết bay. Con vẹt:… xạo mày☺

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận