Tên “hót” năm [email protected]

 Năm nay ai có sinh Baby thì minh tư vấn cho mấy cài tên hót hót nha mọi người. 

Tên tiếng việt😬😬😬😬

(Họ)

Trần Thị Cách Ly

Phan Thị Giãn Cách

Nguyễn Phong Toả

Tên English😬😬😬😬

Corona Nguyễn 

Covid Trần

Vaccin Lê

Pfizer Phạm

Nghe tên là nhớ mãi 🥴🥴🥴🥴

5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận