Tang Vật

Rate this post

-Tại sao anh lại ném đá vào bà ta trong khi bà ấy có lòng tốt cho anh bánh mì hả? Tang vật đâu rồi?

-Là khúc bánh mì trên bàn đấy.

Tang Vật

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status