Tăng gấp đôi👐

Tèo hay bị bạn bè chê cười vì sợ vợ, Tèo bèn tìm đến một người bạn và hỏi làm thế nào để hết sợ. Bạn Tèo khuyên:
– Ông thử uống rượu vào xem, có chút men sẽ làm ông tự tin hơn khi đứng trước bà ấy.
Vài ngày sau, Tèo gặp lại bạn và than:
– Thôi, thôi! Tôi chẳng dám làm theo cách ấy nữa đâu. Hôm trước, tôi thử uống rượu và nhìn bà ấy thành hai, nỗi sợ của tôi còn tăng gấp đôi👐
Tăng gấp đôi👐

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by tapchianhdep.com DMCA.com Protection Status