Tăng gấp đôi👐

Rate this post

Tèo hay bị bạn bè chê cười vì sợ vợ, Tèo bèn tìm đến một người bạn và hỏi làm thế nào để hết sợ. Bạn Tèo khuyên:
– Ông thử uống rượu vào xem, có chút men sẽ làm ông tự tin hơn khi đứng trước bà ấy.
Vài ngày sau, Tèo gặp lại bạn và than:
– Thôi, thôi! Tôi chẳng dám làm theo cách ấy nữa đâu. Hôm trước, tôi thử uống rượu và nhìn bà ấy thành hai, nỗi sợ của tôi còn tăng gấp đôi👐
Tăng gấp đôi👐

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status