Tai nạn

Rate this post

Trong khi đang ghi lại báo cáo của một vụ tai nạn xe, người cảnh sát thứ nhất nói với người thứ hai

-OK, thân ở trên đường, tay ở trên đường, chân ở trên đường, đầu ở trên vỉa hè.

Người đồng sự viết, rồi ngừng lại, nghĩ một lát và hỏi

-Cậu đánh vần chữ “vỉa hè” như thế nào?

Người cảnh sát thứ nhất nhìn quanh, đá vào cái đầu và nói

-Ðầu ở trên đường.

Tai nạn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

Powered by trungtamketoanhn.com

DMCA.com Protection Status