T.A: Tiếng Anh☺

BMW = Be My Wife (hãy là vợ anh) hoặc Beautiful Mechanic Wonder (kỳ quan cơ khí). CHEVROLET = Cheap, Hardly Efficient, Virtually Runs On Lucky Every Time (rẻ, kém hiệu quả, hiển nhiên chạy được là nhờ may mắn…). DODGE = Drips Oil, Drops Grease Everywhere (nhỏ dầu rơi mỡ khắp nơi). FIAT = Failure In Italian Automotive Technology (sự thất bại của công nghiệp xe hơi Ý). FORD = First On Rust And Deterioration (gỉ và hỏng nhanh nhất). GM = General Maintenance (cần bảo dưỡng toàn bộ). GMC = Garage Man’s Companion (bạn của nhà để xe) HONDA = Happy Owners Never Drive Anything else (những chủ xe hạnh phúc chẳng bao giờ lái cái gì cả). OLDSMOBILE = Old Ladies Driving Slowly Make Others Behind Infuriatingly Late Everyday (mấy bà già chạy chậm khiến người ở phía sau phát điên vì ngày nào cũng bị muộn). SAAB = Swedish Automobiles Always Breakdown (xe Thụy Điển luôn luôn hỏng). TOYOTA = Too Often Yankess Overprice This Auto (người ta thường đánh giá xe này quá cao). VOLVO = Very Old Looking Vehicular Object (bề ngoài cũ rích). VW = Virtually Worthless (Hiển nhiên là vô dụng)☺

T.A: Tiếng Anh☺

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by truyenhay.com DMCA.com Protection Status