Sự khác nhau👆

Tổng thống Mỹ và thủ tướng Vi nói chuyện với nhau:
– Ở Mỹ công nhân làm được mỗi tháng khoảng $ 2400 nhưng chỉ cần chi $ 800 là bảo đảm cuộc sống
– Trời, vậy họ làm gì với số tiền còn lại?
– À đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm, thế ở Vi thì sao?
– Ở Vi chúng tôi lương công chức khoảng 4 triệu Vi và mỗi tháng cần khoảng 12 triệu Vi thì mới đủ chi.
– Trời, vậy họ kiếm đâu ra phần còn lại?
– À đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm???!!!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận