Sự giận dữ của Tèo👊

Giờ tâm lý học. Giáo sư nói với sinh viên: Sự giận dữ của con người có thể được chia thành 3 mức độ. Sau đây tôi sẽ minh chứng cho các anh chị.
Nói rồi giáo sư nhấc điện thoại lên và gọi số 0912345678
– A lô cho tôi hỏi đây có phải nhà Tèo  không?
– Xin lỗi ông nhầm rồi. (Đặt máy xuống)
Giáo sư nói: Đây là mức độ thứ nhất của sự giận dữ. Ngạc nhiên, tò mò.
Giáo sư nhấc điện thoại lên và quay lại số cũ (Redial)
– A lô cho tôi gặp Tèo.
– Tôi đã nói là không có ai là Tèo ở đây cơ mà. (Dập máy)
– Giáo sư nói: Đây là mức độ thứ hai của sự giận dữ. Khó chịu, bực tức. Và bây giờ: mức độ thứ ba của sự giận dữ.
Lại nhấc điện thoại, lại Redial.
– A lô. Tèo đã về chưa?
– Đáp lại là một tràng chửi rủa.
– Giáo sư nói: Đây là mức độ thứ ba của sự giận dữ. Điên cuồng, không kiềm chế được. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết ….
– Một sinh viên đứng dậy nói: Thưa thầy em còn biết một mức độ thứ tư của sự giận dữ.
Anh ta nhấc điện thoại, bấm Redial: A lô. Tôi là Tèo đây. Có ai gọi cho tôi nhiều thế nhỉ?
Sự giận dữ của Tèo👊

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by xemtruyenhay.com DMCA.com Protection Status