Số điện thoại nhà em là bao nhiêu?

Thầy: Số điện thoại nhà em là bao nhiêu?
Tèo: 19001772 – nhấn phím 1 để gặp bố con, nhấn phím 2 để gặp mẹ con, nhấn phím 3 để gặp con. Khi gặp bố mẹ con tiếp tục nhấn phím # để thông báo tình hình học tập và bấm số người có cùng kết quả học tập như con. Gặp bất cứ vấn đề gì thầy có thể liên hệ với tổng đài bằng phím 4 để dự đoán xem có bị đuổi học hay không! Bao nhiêu người có cùng dự đoán giống thầy?
Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận